FAQ för barn och leksaker

Allt som ofta dyker det upp frågor och funderingar när man handlar på Internet. Här har vi listat de vanligaste frågorna till vår kundtjänst (FAQ - Frequently Asked Questions). Vi har kategoriserat frågorna i menyn här intill. Vi är alltid intresserade av dina åsikter och funderingar och vill gärna ta del av vad du tycker. Hör gärna av dig!

Allmänna frågor

Barn och leksaker

Hur kan ni sälja leksaker så mycket billigare än i butiken på stan?
Svaret är stora volymer, låga omkostnader och smarta logistiklösningar. De flesta leksakshandlarna har bara ett fåtal kunder varje dag. Leksaksbutikerna har höga marginaler på leksaker och spel för att täcka kostnader för lokalhyra, personal, leksakslager med mera.

Vi har låga kostnader då vi exempelvis inte har någon ”fysisk” butik utan enbart satsar på Internethandel. Vi är fokuserade på att erbjuda bästa möjliga servicegrad av de leksaker som efterfrågas genom eget lager av leksaker och att ständigt se över vår logistiklösning med våra leverantörer. Målet är att kunna erbjuda det snabbaste, enklaste och mest bekväma sättet att köpa leksaker och spel på.
Säljer ni kopior av leksaker?
Svaret är nej. Ansvaret för att produkterna uppfyller satta krav och lagstiftning vilar på tillverkaren och det är kemikalieinspektionen som utför kontroller. Alla våra leverantörer och tillverkare är välkända på den Europeiska marknaden och alla produkter som saluförs hos oss har utförligt kontrollerats och uppfyller alla krav under rådande lagstiftning.

Farliga mjukgörare, så kallade ftalater är ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som bland annat finns i mjukplast, dock inte i hårdplast. Det gör att ftalater kan finnas i såväl leksaker som andra produkter avsedda för barn. På grund av risk för skador från exponering av ftalater finns lagstiftning om begränsning av ftalater.

Lagstiftningen är gemensam för hela EU och de tre farligaste ftalaterna är totalförbjudna (DHEP, DBP och BBP) inom hela EU, Norge, Island och Liechtenstein. Ytterligare tre ftalater (DINP, DIDP, DNOP) är förbjudna i sådant som barn kan stoppa i munnen.
Vad innebär lejonmärket!
Lejonmärket är en symbol som borgar för högsta möjliga kvalité rörande design och tillverkning av leksaker. Lejonmärket ägs av BTHA (The British Toy and Hobby Association) och får bara användas av de medlemmar som är med i organisationen.

BTHA har över 150 medlemmar som tillsammans utgör mer än 95% av de brittiska leksakstillverkarna. BTHA har även blivit en stark kraft i hela Europa och ett mätverktyg för större delen av den Europeiska leksaktillverkningen. Kända medlemmar hos BTHA är Mattel (FisherPrice, Barbie) Lego, Brio med flera.

Tillsammans med sina medlemmar samverkar BTHA till att upprätta riktlinjer för leksakstillverkning. De sätter höga säkerhetskrav och arbetar med etiska frågor rörande marknadsföring och förfalskning av produkter. Genom att märka en produkt med lejonmärket upplyser man och garantera sina konsumenter att den aktuella leksaken är säker, i original och av absolut högsta kvalité. Märket har används på den Europeiska markanden sedan 1989.
Vad innebär CE-märket?
Att en leksak är CE-märkt innebär att tillverkaren försäkrar att leksaken uppfyller EU:s gemensamma krav på hälsa och säkerhet samt att leksaken följer leksaksstandarden SS-EN 71-1:1999. Leksaken ska också vara märkt med tillverkarens eller importörens namn alternativt varumärke. Läs mer om CE-märkning här… (www.cemarkning.nu)
Vad innebär varningssymbolen med en liten baby?
Vissa leksaker kan vara direkt farliga för mindre barn. Symbolen med en liten baby är en varningssymbol och en åldersmärkning som betyder att leksaken är ”Ej lämplig för barn under tre år”. En skriven varningstext bör alltid medfölja vid köp av dessa åldersmärkta produkter.

Vår FAQ är under uppbyggnad, vänligen ställ övriga frågor till vår kundtjänst och ni får svar inom 24h.
Visa alla produkter från LEGO Visa alla produkter från Paper Mate Visa alla produkter från Jan Van Haasteren Visa alla produkter från Lundby Visa alla produkter från Fireman Sam Visa alla produkter från Pokémon Visa alla produkter från Rastar Visa alla produkter från Spirograph