Integritetspolicy

Ansvar och övergripande information
Shopping4net AB (Shopping4net), Mediavägen 4, 438 91 Landvetter, orgnr: 556823-3604, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Shopping4net. Vi följer Personuppgiftslagen (PUL), SFS 1998:204 som ersätts av det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) införd 25maj 2018.

Vi är genom att följa ovan regelverk ansvariga för hur vi lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Bearbetning av dina personuppgifter sker med grund av våra berättigade intressen. Detta sker i syfte att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp, analysera dina köp från oss för att skräddarsy och bättre anpassa våra erbjudanden till dig genom olika kommunikationsmöjligheter samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster och för at kunna uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter. Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi olika uppgifter; personuppgifter, dina inköp och din aktivitet på våra sidor/sajt samt genom olika samarbetspartners kan vi även följa detta på andra externa sajter/plattformar.

Vi kommer eventuellt att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av olika analysmjukvaror/tjänster och samarbeten skapa mer relevanta och anpassade annonser och erbjudanden som du ser eller får samt för att kunna utveckla produkter och tjänster eller för att utvärdera ditt användande av vår sajt och för tjänster i anslutning till sajtaktiviteter och användande av internet.

 

När kan vi komma att dela dina uppgifter
Dina personuppgifter kan komma att lämnas eller kontrolleras med olika samarbetspartner för analys, säkerställa adressuppgifter eller för marknadskommunikation. Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga olika avtal och/eller beställningar. De som hjälper oss i dessa fall kan vara transportörer- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.
Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vårt moderbolag C Bolaget i Landvetter AB, och dess övriga dotterbolag.

 

Lagring och lagringstid
Vi kan komma att spara dina personuppgifter i upp till tre år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört för olika marknadsföringsändamål enligt ovan.
Vi ser dig som kund i samband med ditt köp, under den tid som du avbetalar något av dina köp, abonnerar på eller använder någon av våra produkter/tjänster, använder dig av några av våra tjänster på vår sajt eller använder dig av någon av våra applikationer. Vi ser dig även som kund under den tid som eventuell garantitid löper på produkt(er) som du har köpt av oss.
 

Insamling av uppgifter
Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment, ansökan om kredit, registrering av användarkonto hos oss, registrering för mottagande av sms- eller e-postmarknadsföring, beställning av prenumeration eller bevakning av produkter och/eller nedladdning av någon av våra applikationer behandlar vi dina personuppgifter enligt ovan. Du kan närsomhelst avregistrera dig från vår sms - eller e-postmarknadsföring genom att följa avregistreringsanvisning i respektive media.

 

Dina rättigheter/kontakta oss
Om du inte önskar att dina personuppgifter ska användas för exempelvis e-postmarknadsföring, sms eller liknande går det att avregistrera sig direkt i dessa marknadsaktiviteter alternativt kontakta vår kundservice på 031-712 01 01 eller maila på info@shopping4net.com.
Du har som kund rätt att ta del av information vi har sparat om dig. Du har också rätt att ändra eller få uppgifter raderade med stöd av GDPR från 25 maj 2018. Detta kan göras med förbehåll för tillämplig lag genom att skriva till oss på Shopping4net AB, Att: Kundservice, Mediavägen 4, 438 91 Landvetter och meddela oss ditt ärende. Behandlingstiden kan vara upp till 6 månader beroende på ärende. Detta gäller under förutsättning att vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om data behandlas för direktmarknadsföring har du en ovillkorlig rätt att begära att behandlingen upphör.

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

  • när du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen av felaktigheten pågår hos oss.
  • när vi inte längre har rättslig grund för behandlingen, men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
  • när du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
  • när du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
  • om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi, så långt som skäligen möjligt, att underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om denna tillfälliga begränsning.

 

Du har rätt att få ut och på annat håll använda (portera) sådan data som du själv har lämnat till oss. Detta gäller endast i de fall då du samtyckt till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla avtalade tjänster till dig. Däremot har du inte rätt att portera dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.