Köpvillkor för Shopping4net

Giltigt från 2016-12-15

Tillämplighet

Shopping4nets försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter eventuellt tidigare publicerade försäljningsvillkor.

Prissättning

Priserna på Shopping4nets hemsida uppdateras kontinuerligt och anges inklusive moms. Priserna är angivna i lokal valuta.

Betalning

Betalning sker via kreditkort eller via faktura. Vid betalning med kreditkort dras pengarna direkt vid köpet. (För säkerhetsinformation se FAQ)
Vid betalning med faktura har ni som kund 15 dagars kredit på fakturan, ingen fakturaavgift tillkommer. Sedvanlig kreditupplysning görs i samband med att du väljer att betala mot faktura eller delbetalning.

Fakturan skickas med i leveransen av varorna

Som fakturakund hos Shopping4net kan du alltid välja att delbetala. Smidigt om det dyker upp oväntade utgifter eller andra anledningar till att dela upp din faktura i mindre poster. Läs mer nedan under rubriken Delad faktura och Kundkonto.

Om vi inte erhållit din betalning på förfallodag skickas påminnelse där påminnelseavgift (f.n 60 kr) debiteras. Om detta sker överförs aktuell skuld till ett räntebärande Kundkonto hos Shopping4net AB. Vid fortsatt utebliven betalning och vid betalning understigande lägsta inbetalning enligt regler för kundkontot (dvs 1/24 av restskulden dock lägst 50 kr) debiteras en förseningsavgift om f.n 60 kronor för varje betalningspåminnelse. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras. Villkor för kundkonto.

 

Delad faktura och Kundkonto

Hos oss kan du enkelt och bekvämt dela upp betalningen, oavsett belopp, på två månader. Endast en delningsavgift på 49 kr tillkommer. Ansökan gör du direkt i kassan i samband med ditt köp.
De delade fakturorna skickas med i leveransen av varorna.


Med Shopping4nets Kundkonto får du smidigt och enkelt en samlingsfaktura med alla dina sammanlagda inköp en gång per månad. Du ser periodens samlade inköp tillsammans med dina inbetalningar för full kontroll. Varje ansökan om Shopping4nets Kundkonto genomgår sedvanlig kreditprövning. Din samlingsfaktura kommer att skickas till din registrerade e-postadress. Om detta av något skäl skulle vara olämpligt för dig ber vi dig kontakta vår kundtjänst på telefon 031-7120101.

Villkor för kundkonto. Den effektiva årsräntan är f.n. 28,83% *. Villkor enligt SECCI.

* Effektiva årsräntan baseras på ett representativt exempel och är avhängigt av en utnyttjad kredit (skuld) på 10 000 kr som delbetalas via Kundkonto på tolv (12) månader.
- Kapital 10 000 kr
- Ränta 974 kr
- Aviseringsavgift 468 kr
Totalt att betala 11 441 kr

 

Shopping4net förbehåller sig rätten till prisförändringar på hemsida och övriga publikationer utan föregående meddelande. Försäljning sker mot faktura, 15 dagar netto (max 10000 kr inklusive moms) eller mot konto-/kreditkort. Shopping4net förbehåller sig rätten att efter sedvanlig kreditprövning justera maxbeloppet för kreditgränsen alternativt neka order.
Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

Shopping4net har rätt att överlåta och/eller pantsätta kundfordran till annan kreditgivare.

Shopping4net förbehåller sig äganderätten till den levererade produkten tills dess att Kunden fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot Shopping4net. Om kunden inte erlägger betalning i rätt tid så har Shopping4net rätten att återtaga varan. I de fall Shopping4net har beslutat om återtag så är Kunden skyldig att omgående återlämna levererade varor. I de fall produkten ej återlämnas till Shopping4net så debiteras Kunden kostnaden för handläggning och administration förknippat med det enskilda ärendet.

Fraktkostnad

Fri frakt över 199 kr
Vi erbjuder alltid ett fraktfritt alternativ, oavsett om du köper en enstaka produkt eller på hela din beställning över 199 kr. Tillgängliga fraktalternativ styrs av postnummer och storlek på din order. Detta presenteras tydligt i kassan innan genomfört köp.

Leverans

Beställningar mottagna före klockan 14:00 (avseende lagerhållna produkter) skickas normalt samma dag. Orderbekräftelse skickas endast med e-post (till den e-postadress som angivits på ditt kundnummer).

Beräknad leveranstid anges i webbutiken.
Vid stora högtider och s.k. "röda dagar", tänk på att beställa i god tid då leveranser vanligtvis tar något längre tid vid dessa tillfällen.

Undantagsvis kan leveransförseningar inträffa från våra leverantörer. I dessa fall meddelas kund utan dröjsmål ny leveranstidpunkt. Kunden har då rätt att häva köpet.

Du som kund har oftast flera valbara alternativ när det gäller hur du vill få din leverans hem till dig. Du har alltid ett fraktfritt alternativ. Vi använder oss av PostNord 1:a klass brevsändning, PostNord Varubrev (ekonomi), PostNord MyPack, DHL paket via servicepoint samt Hemleverans via Best.

OBS. Om du väljer att få ditt paket lämnat utanför din dörr avsäger sig Shopping4net ansvaret för om något skulle hända med paketet under tiden det är obevakat ex skada eller stöld.

Restnotering

Om en vara är tillfälligt slut restnoteras hela ordern till dess att full leverans kan ske. Delleverans kan göras men då efter kontakt med vår kundtjänst.

Avbeställning och ändring av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packats hos Shopping4net. Ändring kan göras efter kontakt med Shopping4nets kundservice. Efter att din order paketerats kan ändringar ej göras.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Shopping4net debiteras en avgift om f.n. 199 kr inklusive moms för att täcka Shopping4nets omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader).

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Shopping4net lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Bläckpatroner
Vad gäller KMPs produkter garanterar KMP att produkterna fungerar på avsett sätt och ej skadar din skrivare. Din garanti på skrivaren påverkas inte av om du använder en så kallad kompatibel patron eller originalpatron.

Ångerrätt vid distansavtal

Du som privatperson (konsument) har rätt att ångra ett köp om detta sker inom 14 dagar från den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Vid åberopande av ångerrätt är vi tacksamma om du underlättar returproceduren genom att fylla i retursedeln som finns på baksidan av fakturan. Återbetalning sker normalt inom en vecka efter det att vi återfått produkten och fått korrekta kunduppgifter.

För att åberopa ångerrätt måste konsumenten hålla varan i väsentligt oförändrat skick, (kontaktlinser, hälsokost, kostillskott m.fl. måste vara oöppnade då de är klassificerade som medicintekniska produkter samt som livsmedel). Vid returen skall varan/produkten förpackas väl (gärna i samma emballage som den skickades från Shopping4net). Transportskador som uppkommer på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut. Shopping4net tar inget ansvar för transporten av den returnerade försändelsen. Fraktkostnad för returen betalas av kunden.

För de produkter som har brutna förseglingar/plomberingar (samt ej är i väsentligt oförändrat skick), återsändes varorna/produkterna endast efter begäran av kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift. Om varan inte är i nyskick kan varans bedömda värdeminskning innebära avdrag på din återbetalning allt i enlighet med distanshandelslagen och EU direktiv.

Ångerrätten gäller ej för företag.

Vi följer gällande EU direktiv vid ångerrätt och retur av varor.

Reklamation

Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer skall den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Obs! För transportskador, se nedan! Shopping4net åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Vid felleveranser och godkända reklamationer ersätter vi dig för eventuella fraktkostnader senast inom 30 dagar. Gäller då returen är genomförd inom 14dgr från det att du mottagit din beställning. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria.

Observera att om du som kund väljer att konsumera den levererade varan, trots avvikelse rörande produktegenskaper såsom volym, doft, färg, smak etc, så har du därmed också accepterat den befintliga leveransens avvikande egenskaper och kan därmed ej åberopa reklamationsrätten utan är skyldig att betala försäljningspriset för de levererade produkterna.

Det är viktigt att en korrekt retur/reklamation görs utan dröjsmål och vid frågor och funderingar står Shopping4nets kundservice alltid till er tjänst.

Vid reklamation skall retursedeln som återfinns på baksidan av fakturan fyllas i och skickas med för att underlätta reklamationsproceduren. Varorna/produkterna skall återsändas i originalförpackningar samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis wellpapp). Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig.

I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger Shopping4net rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

Shopping4net kontrollerar/testar insända varor enligt din felbeskrivning, varför det är viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt. Om varan efter test bedöms felfri debiteras du en avgift om 310 kr (inklusive moms) för att täcka Shopping4nets omkostnader för returen.

Då Shopping4net bedömer varorna/produkterna felfria, returneras försändelsen endast efter begäran från kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Vid reklamation av läkemedel tar Shopping4net emot och hanterar den information och de läkemedel som konsumenten lämnar till Shopping4net.

Transportskada

Transportskada skall omedelbart (på ankomstdagen av leveransen) anmälas till transportören samt till Shopping4net via e-post, info@shopping4net.com. Som kund skall du inte lösa ut ett paket som ser skadat ut. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart varan till transportören samt till Shopping4net enligt ovan.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Shopping4net ansvarar för, åtar sig Shopping4net att på egen kostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpebelopp om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Shopping4net. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna (till slutkund) riktade garantier.
Shopping4nets ansvar är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor samt enligt konsumentköplagen. Shopping4net bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare.

Teknisk support och användarstöd

För teknisk support och/eller användarstöd, vid allmänna frågor eller vid fel på vara hänvisas du till respektive produkttillverkare. Shopping4net kan ej tillhandahålla teknisk support på produkter.

Produktansvar för hälsokost och kosttillskottsprodukter

Vi säljer enbart av Hälsokostrådet (www.halsokostradet.se) godkända och kontrollerade kvalitetsprodukter. Vi tar inget ansvar för i produkten verksamma ingredienser för specifika hälso/sjuktillstånd. Produkterna ersätter inte läkarvård eller medicinering utan skall uteslutande ses och användas som komplement. Varubeskrivningarna i vår webbutik är helt identisk med tillverkarens produktinformation, vi friskriver oss därmed från eventuella ansvarsfrågor och hänvisar till respektive tillverkare. Vi uppmanar våra kunder att ni tar del av våra tillverkares rekommendationer och anvisningar (samt vid osäkerhet/sjukdom kontaktar läkare) innan ni använder produkten. Respektive tillverkare ansvarar för innehållsförteckningar, produktinnehåll och i den mån doseringsanvisningar förekommer. Vi friskriver oss från ansvar för eventuella felaktigheter i produkter eller felskrivningar på produktförpackningarna. Utrikes kunder uppmanas att alltid kontrollera att produkter som beställs från våra butiker är godkända för införsel/användning av det egna landets myndigheter innan beställning.

Vid köp av kontaktlinser

Vi på Shopping4net rekommenderar att du har en ordination från en legitimerad optiker när du beställer linser och glasögon hos oss. När du godkänner Shopping4net’s köpvillkor intygar du din ordination från optiker. Shopping4net ordinerar inte kontaktlinser utan hänvisar dig till någon av våra anslutna partnerbutiker eller till en optiker nära dig.


Personuppgifter

Shopping4net AB (Shopping4net), Mediavägen 4, 438 91 Landvetter, orgnr: 556823-3604, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Shopping4net. Vi följer Personuppgiftslagen (PUL), SFS 1998:204 som ersätts av det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) aktiv från den 25maj 2018.

Shopping4net har uppdaterat Integritetspolicyn med anledning av detta. Vi vill att du skall känna dig trygg när du handlar eller lämnar dina uppgifter till oss och därför är det viktigt att vi är öppna med hur vi behandlar och samlar in din personliga information.
Hur det fungerar, hur vi samlar in data samt hur vi sparar den kan du läsa mer om i vår integritetspolicy här

 

Registrerade varumärken

Alla namn, beteckningar med mera som förekommer på Shopping4nets hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Avvikelser mellan ordererkännade samt priser och leveransvillkor kan förekomma.

 

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel/felskrivning, leverantörers prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer och så vidare samt för slutförsäljning. Shopping4net förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående meddelande.

Sedvanlig kreditprövning görs och Shopping4net förbehåller sig rätten att neka ordrar. Från och med den 1 januari 2011 trädde den nya kreditupplysningslagen i kraft. Den nya lagen innebär bl.a. hårdare krav vid kreditupplysning av privatpersoner. Lagen innebär att vi tar en kreditupplysning i samband med att ert personnummer registreras vid köp mot faktura. Omfrågorna blir ej registrerade och försvårar därmed ej för dig som konsument i samband med framtida kreditansökningar.

Shopping4net följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer med privatpersoner.

Alla former utav bedrägeriförsök polisanmäls.