FAQ för avdelningen för bläckpatroner och toner

Allt som ofta dyker det upp frågor och funderingar när man handlar på Internet. Här har vi listat de vanligaste frågorna till vår kundtjänst (FAQ - Frequently Asked Questions). Vi har kategoriserat frågorna i menyn här intill. Vi är alltid intresserade av dina åsikter och funderingar och vill gärna ta del av vad du tycker. Hör gärna av dig!

Allmänna frågor

Att söka produkt

Hur hittar jag den produkt jag söker?
Via sökning Det finns en rad sätt att hitta den produkt du söker. Du kan söka på skrivarmodell, artikelnummer, tillverkare eller genom fritext. Du kan även gå via navigationsträdet till vänster på hemsidan.

Via navigationsträd Till vänster på skrivartillbehörsavdelnings hemsida finns ett lila navigationsfält. I fältet finner du olika alternativ som bland annat bläckpatroner och toner. Klicka på önskat alternativ så öppnas en lista av tillverkare (Brother, Canon, Epson, HP med flera.) Klicka på önskat alternativ, exempelvis HP.

Till höger öppnas en sida vari du blir ombedd att välja skrivarfamilj. HP har ett antal skrivarfamiljer och ett exempel är ”Deskjet”. Klicka på önskad skrivarfamilj (exempelvis Deskjet) så öppnas en ny lista vari du blir ombedd att välja skrivarmodell.

HP har flera olika skrivarmodeller som inordnas under en rad familjer. I Deskjet-familjen finns många olika modeller och en av dem är HP Deskjet 930C. Klicka på önskad skrivarmodell (exempelvis HP Deskjet 930C).

Nu öppnas en produktlista med alla produkter som kan användas till den valda skrivaren (HP Deskjet 930C).
Jag hittar inte min skrivare? Vad gör jag?
Om du inte hittar din skrivare finns ett speciellt fält att fylla i på hemsidan. Till vänster på skrivartillbehörsavdelnings hemsida finns ett lila navigationsfält. I fältet finner du olika alternativ som bland annat bläckpatroner och toner. Klicka på önskat alternativ så öppnas en lista av tillverkare (Brother, Canon, Epson, HP med flera.) Klicka på önskat alternativ, exempelvis HP.

Till höger visas nu en sida vari du kan fylla i skrivarens fulla beteckning och din e-postadress. Vi behandlar dessa förfrågningar löpande och försöker finna önskade produkter så fort som möjligt. När vi fått in aktuella produkter får du ett mail till angiven e-postadress.

Bläckpatroner

Hur fungerar bläckstråletekniken?
Bläckpatroner är små behållare med bläck som används i så kallade bläckstråleskrivare. Ett litet färgmunstycke åker tvärs över pappret och vid alla de punkter som ska färgläggas, skjuts en liten droppe mot pappret. När en rad är färglagd matas pappret fram varpå nästa rad färgläggs. Det finns två metoder som används i bläckstråletekniken. Antingen har man en kontinuerlig stråle med droppar som skjuts iväg mot pappret eller så skjuts bara droppar iväg mot punkter på pappret som ska tryckas. I båda metoderna laddas dropparna och styrs sedan av ett elektriskt fält för att hamna på rätt plats på pappret. Droppstorleken varierar mellan tillverkare (Canon, Epson, HP, Lexmark med flera) men brukar vara runt 10 mikrometer i diameter.
Är bläckpatroner och toner färskvara?
Både bläckpatroner och toner har ett utgångsdatum. För alla produkter i Shopping4nets skrivartillbehörsavdelning gäller två års förbrukningstid från tillverkningsdatum. För OEM-produkter skiljer sig märkningen markant mellan de olika leverantörena. Generellt kan dock sägas att chansen att få en gammal produkt i försändelsen är mycket, mycket liten. Det ser våra strikta inköpskrav till.

På KMPs produkter finns en märkning som talar om när och var produkten är tillverkad. Genom att lägga på två år får man fram utgångsdatum för produkten. Tillverkningsdatum anges antingen direkt på produkten eller på en etikett klistrad på produkten. Märkningen består av fem siffror, exempelvis 520.33. Den första siffran (5) talar om vilket år produkten är tillverkad. De två följande siffrorna (20) står för aktuell produktionsvecka. Den fjärde siffran (3) är vilken dag i veckan produkten producerades och den femte och sista siffran (3) talar om vilken fabrik som tillverkat produkten. Utgångsdatumet för en produkt med märkningen 520.33 är alltså onsdag, vecka 20, 2007 (2005 + 2 år).
Vad är pigmenterat bläck?
Generellt sett så finns det två typer av bläck, vattenbaserat och oljebaserat. Det förstnämnda brukar benämnas ”dyebläck” och det andra ”pigmenterat bläck”. Dyebläck har lite större färgomfång, men ger ofta ett oäkta intryck och har mycket kort hållbarhet, i sämsta fall bara ett par månader. Dyebläck är inte UV-resistent vilket gör att utskrifterna bleknar.
Pigmenterat bläck ger naturtrogna hudtoner och tonövergångar. Bläcket är också mycket långlivat och vid rätt förvaring och utskrift kan utskrifterna faktiskt ha bättre livslängd än traditionella fotografier. Pigmenterat bläck är både UV- och vattenresistent vilket bidrar till den långa livslängden.
Vad är en fotopatron?
En fotopatron är en bläckpatron som innehåller pigmenterat bläck. Fotopatronerna finns för både färg och svart beroende på vilket skrivarmärke det rör sig om. Fotopatronerna återfinns i en del skrivare som ofta går undernamnet fotoskrivare och i dessa finns möjlighet att byta från vanliga dyebläckpatroner till fotobläckpatroner
Vilka patroner ger högst utskriftskvalité?
Tackvare den mycket höga kvalitén på KMPs produkter blir matchen om vilka patroner som ger högst utskriftskvalitet (original eller kompatibla) oavgjord. Helt klart är att de lite billigare kompatibla produkterna presterar minst lika bra som de dyrare originalprodukterna. Så varför inte testa en KMP-produkt nästa gång du byter förbrukningsmaterial i din skrivare? Med förmånliga garantier och lägre pris finns inget att förlora.

KMP

Vad är KMP?
KMP AG är ett världsledande företag inom förbrukningsmaterial för skrivare, kopieringsmaskiner och faxar. Moderbolaget är beläget i Eggenfelden i Tyskland. Produktion och tillverkning sker på ett flertal platser i Europa, så som England, Tyskland, Italien, Polen och Tjeckien. Ingenting tillverkas i Asien (Kina, Taiwan, Singapore) för att säkerställa absolut högsta kvalitet. KMP grundades 1988 och har drygt 500 anställda runt om i Europa.

KMP är certifierat till Quality Management System, DIN EN ISO 9001:2000 vilket återspeglar en hög pålitlighet och ett gott förtroende för varumärket. ISO 9001:2000 är en internationellt erkänd standard och ett kraftfullt ledningsverktyg som skapar engagemang kring kvalitet. ISO 9001:2000 ställer krav på bland annat företagsledningens ansvar, hantering av resurser, produktframtagning samt mätning, analys och produktförbättring.
Varför ska jag välja KMP?
KMP står för högsta kvalitet till bästa pris. Genom att köpa en KMP-produkt kan du som kund spara över 50% av utskriftskostnaden utan att tumma det minsta på kvalitén. KMPs produkter är strikt kontrollerade och har genom åren vunnit många testvinster. Som en trygghet erbjuder KMP förmånliga garantier för såväl sina produkter som för maskinerna som använder dem.
Hur kan priset på KMPs kompatibla produkter vara så lågt?
Det som är mest avgörande för priset är tillverkningskostnaden och var vinstsatsning från respektive tillverkaren ligger.

En OEM-tillverkare har en väldigt liten förtjänst (i vissa fall ingen alls) då de säljer sina skrivare. Detta gör att om tillverkarna ska klara av att nå sina höga vinster måste förtjänsten tas in på annat håll. I genomsnitt spenderar en skrivarägare mellan 2000 – 10 000 kr per år på förbrukningsmaterial beroende på hur skrivaren används. Detta gör att en OEM-tilverkare tjänar drygt 60 – 80 % i vinst på att enbart sälja förbrukningsmaterialet till skrivaren. För att klara vinsten måste därför priset på förbrukningsmaterialet vara så högt att det väger upp förlusten eller den låga förtjänsten på skrivarförsäljningen.

KMP som enbart tillverkar kompatibelt förbrukningsmaterial under egna patent har inga vinstproblem likt OEM-tillverkarna. KMP har en mycket kostnadseffektiv och kvalitetskontrollerad tillverkning vilket ger mycket hög tillverkningsstandard till ett förhållandevis lågt pris. Man satsar mycket på forskning och utveckling men behöver inte balansera för att nå sin vinst. Därför ligger priset lägre på KMPs produkter än priset för motsvarande OEM-produkt.
Är kvalitén verkligen lika hög på en KMP-produkt som på en originalprodukt?
Svaret är ja. Enligt en rad testvinster genom åren finns det även fall då KMPs produkter har överträffat OEM-produkterna i både kvalité, pålitlighet och pris. Läs mer om KMPs testvinster här… eller på www.kmp.com. Det som säkerställer den höga kvalitén är KMPs egen forsknings- och utvecklingsavdelning. Här jobbar kemister och ingenjörer med att skapa alla komponenter som ingår i de olika produktserierna. Man utvecklar och tillverkar till exempel bläcket i patronerna, tonerpulvret i laserkassetterna, plastdetaljerna i produkterna och de högteknologiska mikrochipsen. Man till och med utvecklar nödvändiga specialmaskiner för tillverkning och distribution. KMP arbetar helt uteslutande efter egna patentlösningar och erbjuder därför förmånliga garantier. Exempelvis garanterar KMP att deras produkter är 100 % kompatibla samt att produkterna inte skadar din skrivare.

Mycket av KMPs produktion är automatiserad vilket även det garanterar en hög tillverkningsstandard och bästa kvalité. Alla tillverkningsstandarder ställer höga krav på både produktionssätt och slutprodukt. Exempelvis krävs full automatisering av färg- och termotranseferbands-produktion, processövervakad påfyllnad av bläckpatroner samt UV- och vattenresistenta utskrifter med pigmenterat bläck.

Original och kompatibelt

Vad är en originalprodukt?
En originalprodukt är en märkesprodukt som är tillverkad av en så kallad OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturer). Exempel på OEM-tillverkare är Canon, Epson, HP(Hewlett-Packard) och Lexmark. Kort kan sägas att de företag som utvecklar och säljer själva skrivaren är ett OEM-företag och alla deras produkter är således original/OEM-produkter. Det är OEM-tillverkarna som sätter standarderna för sina produkter och specificerar kraven på kvalitet och pålitlighet.
Vad är en kompatibel produkt?
En kompatibel produkt är en nytillverkad produkt som är avsedd att ersätta en OEM-produkt. Kompatibla produkter är speciellt tillverkade för att möta eller till och med överskrida de höga krav på kvalitet och pålitlighet som ställs av OEM-tillverkarna (originaltillverkare). Ordet kompatibel betyder egentligen bara att produkten är ett alternativ till en ofta dyrare OEM-produkt.
Vad är skillnaden mellan en kompatibel produkt och en piratkopia?
Kompatibla produkter och piratkopior brukar ofta nämnas som samma sak vilket är helt fel. Allt handlar om patent och vem som äger rätten till saker och ting. Det finns två typer av kompatibla produkter och det är antingen produkter med patentskydd eller produkter utan. En piratkopia är en kompatibel produkt som saknar patentskydd och som är en ren och sämre olovlig kopia av en OEM-produkt. KMP tillverkar alla sina produkter under egna patent och släpper inte ut någon produkt på marknaden som företaget inte kan försvara vid en eventuell patentintrångsanklagelse.

Säkerhet och garantier

Kommer användningen av kompatibla patroner skada min skrivare?
Nej! KMPs produkter är tillverkade under de allra striktaste kontroller. Prestanda och tillförlitlighet är minst lika hög eller överträffar originalprodukterna. Om, mot förmodan, en produkt skulle visa sig vara sönder, erbjuder KMP en ersättningsprodukt eller full ersättning av inköpspriset.

Vidare, garanterar KMP att patronerna inte kommer att skada eller försämra prestanda hos skrivaren eller kopieringsmaskinen. I det osannolika fall då en KMP produkt visar sig ha skadat en skrivare eller kopieringsmaskin, kommer KMP att ersätta reparationskostnaden, dock endast till dagsvärdet av maskinen. Garantin gäller ej för eventuell förlorad inkomst som orsakats på grund av skada på skrivaren eller kopieringsmaskinen.

Garantin gäller ej om patronen inte är använd enligt KMPs instruktioner eller om den är skadad på något sätt eller om instruktionerna till skrivaren ej åtföljts.

Toner

Hur fungerar lasertekniken?
Toner är plastkassetter innehållande färgpulver avsedda för användning i en laserskrivare. En laserskrivare är uppbyggd kring den så kallade xerografiska processen. Denna process inleds med att en rund trumma laddas upp positivt eller negativt. Vilken sorts laddning som används skiftar mellan olika fabrikat (Canon, HP, Xerox, Brother mfl.). Vidare i processen vandrar en laserstråle över trumman och laddar ur de områden som ska tryckas eller inte tryckas. Trumman snurrar och tackvare laddningen fastnar tonern, små färgpartiklar, på trumman. Sedan laddas pappret upp till en högre statisk laddningsnivå än trumman och när pappret passerar flyttar tonern sig från trumman till pappret. För att fixera tonern på pappret värms den upp och valsas på. Tonern bränns fast i pappret med en temperatur på ca 200 grader Celsius.
Visa alla produkter från Samsung Visa alla produkter från Brother Visa alla produkter från Lexmark Visa alla produkter från Pelikan Visa alla produkter från KMP Visa alla produkter från DELL Visa alla produkter från HP Visa alla produkter från Epson