UviCur

Artikelnr
HU005-84-30
Skickas från oss
2018-04-30

Produktinfo

Uvicur är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används för att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt.

Vvarje år drabbas omkring 350-400 000 svenska kvinnor av urinvägsinfektion, varav 75% är okomplicerade nedre urinvägsinfektioner. 15% av dessa kvinnor får dessutom återfall inom 6 månader. För dessa kvinnor är Uvicur ett utmärkt receptfritt alternativ.

Uvicur innehåller ett extrakt av bladen från ljungväxten mjölon.

Indikationen för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Läs noga igenom bipacksedeln eller i tillämpliga fall information på den yttre förpackningen.
Obs! 18-årsgräns på receptfria läkemedel!

Använd inte Uvicur om du är allergisk mot blad av mjölon eller mot någotav de övriga innehållsämnena i Uvicur. Använd inte Uvicur om du har någon njursjukdom. Uvicur ska endast användas efter att läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, gravida och ammande, inte heller till män.

Dosering

2 tabletter 3 ggr dagligen. Ta tabletterna med tillräcklig mängd vätska. Uvicur bör inte användas längre än en vecka.

Ingredienser

1 dragerad tablett innehåller: Aktivt innehållsämne: 265 mg torrt extrakt från mjölon (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng), motsvarande 62,3 – 77,7 mg hydrokinonderivat, beräknat som vattenfri arbutin. Vid tillverkning av en tablett åtgår ca 1,2 g torkade blad.

Övriga innehållsämnen: Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, hypromellos, kiseldioxid, magnesiumstearat, makrogol, titandioxid (E171), O-laquer green (färgblandning innehållande aluminiumoxid, kinolingult (E104) och indigokarmin (E132)), långkedjiga partiella glycerider.

Innehåll per tablett

Torrt extrakt från mjölon (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng)265 mg

Visa alla produkter från Active Care Visa alla produkter från Mother Earth Visa alla produkter från Holistic Visa alla produkter från Rosenserien Visa alla produkter från Ledins Visa alla produkter från Amazing Grass Visa alla produkter från Omnisym Pharma Visa alla produkter från Medica Nord